با استعانت از خداوند متعال به اطلاع مي‌رساند شانزدهمین همايش غیر حضوری آشنايی با رشته‌های تحصيلی دانشگاه صنعتی اصفهان ويژه داوطلبان آزمون سراسری برگزار می‌شود.